Raritetssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark 1557 – Stockholm – sm 136

ex 1.

kvalitet 01

Künker 246 (2014) –>?–> MISAB 17 (2016) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 2.

kvalitet 01)(1+/01, “rengjord, ärgrester”

MISAB 21 (2017) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 21)

ex 3.

kvalitet 1+/01)(1+, “spår på randen/kanten”

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 4.

kvalitet 1+

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –> Gunnar Ekströms samling (1930-1969) –> I änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Sten Törngrens samling –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 84 (1989) –> Jan Hyllengren –>?–> Spink, Zürich (1993) –> Nils J. Lindbergs samling (1993-2016) –> MISAB 19 (2016) –> OF:s samling

(Foto MISAB 19)

ex 5.

kvalitet 1+, “dubbelpräglad, obetydlig ärg”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1+, (5,82 g)

Aurum 5 (2009) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “små plantssprickor”

Ahlström 54:278 (1996) –>?–> Myntkompaniet 12 (2017) –>?–> Myntkompaniet 19 (2020) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 8.

kvalitet 1/1+

Henry Sandins samling (-1942) –> i dotterns Inga Frösells ägo (1942-2007) –> i dottersonen Anders Frösells samling (2007-2009) –> MISAB 1 (2009) –>?–> MISAB 9 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Künker 183 (2011) –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 28)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad, snedpräglad”, (5,71 g, app 1065)

Sven Svenssons samling (ss1165) –> SNF 158:10 (2009) –>?

(Foto SNF 158)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “åtsidan delvis korroderad”, (app 1066)

Mynthusets auktion (april 1989) –>?

(Mynthusets foto)

ex 12.

kvalitet 1)(1+

Ahlström 20 (1979) –>? (osåld)

(Foto Ahlström 20)

ex 13.

kvalitet 1, “korroderad”

Ahlström 61:255 (2000) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 61)

ex 14.

“fine”

Sten Törngrens samling –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 85 (1989) –> tysk köpare –>? 

(Foto från Schmitz katalog)

ex 15.

kvalitet 1/1?, “korroderad”, (4,81 g)

Ahlström 69 (2004) –>?–> MISABs webbauktion 11 (2018) –>?

(Foto Ahlström 69)

ex 16.

kvalitet 1?)(1

Appelgren 36 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –> Nordlinds auktion “Bonde 5” (2009) –> Håkan Westerlund –>?–> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 17.

kvalitet 1?, “repor”

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?

(Foto Ahlström 27)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Österlunds lagerkatalog (1978, 1981 och dec 1983) kvalitet 1/1?, “perforerad i omskriften kl 5”

ex. Österlunds lagerkatalog (dec 1983) lot 29 kvalitet 1

ex. Hirsch 9 (1978) –> Palmlund kvalitet 1, “repor på åtsidan”, (app 1066)

ex. Ahlström 54:279 (1996) kvalitet 1?, “kantförlust, repor”

ex. Ahlström 60 (1999) –> Lunds Mynthandel kvalitet 1/1?

ex. Ahlström 61:256 (2000) kvalitet 1/1?, “korroderad”