Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Dukat 1805

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 7 (1974) –>?

Det vita kl 9 på frånsidan är med största sannolikhet en skada på fotot och har inget med myntet att göra. Denna gång var det ju tydligt, men andra skador av samma typ kan ställa till en hel del onödigt huvudbry. (Foto Ahlström 7)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Riibe 18 (2005) –>?

(Foto Riibe 18)

ex 3. 

kvalitet 01

Appelgren 42 (1920) –> Bondes samling (1920-2010) –> auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 4. 

“vorzüglich”

Ahlström 45 (1992) –> Julius Haganders samling (1992-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>?–> Künker 234 (2013) –> Ottar Ertzeids samling (2013-2018) –> MISAB 26 (2018)

Lägg märke till märket till höger om kronan. Tydligen är det en stampskada eftersom samma märke återfinns även på 3 andra mynt här nedan. (Foto Hagander 2)

ex 5. 

kvalitet 01

Ahlström 1 (1972) –>?

(Foto Ahlström 1)

ex 6.

kvalitet 01, “skrapmärke på randen”

Künker 294 (2017) –> Dales samling –> GR:s samling

(Foto Künker 294)

ex 7.

“beunahe vorzüglich”

Leu 78 (1998) –>?

(Foto Leu 74)

ex 8. 

kvalitet 1+/01, “inristning på frånsidan, repor”

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –> Niklas Alexander Bohlins samling (-1948) –> myntet ärvdes till Claes-Olof Algårds samling (1948-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (maj 1990) –>Leif Jansson –> Mynthuset 3 (oktober 1990) –>?–> Ahlström 53 ex 1 (1996) –>bordet –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 9. 

kvalitet 1+/01, “litet plantsfel, hack”

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 10.

kvalitet 1+

Ahlström 53 ex 2 (1996) –> George Tamco –>?

Det såldes alltså 2 ex av detta årtal på samma auktion. (Foto Ahlström 53)

ex 11. 

kvalitet 1+

Henry Sandins samling (-1942) –> Inga Frösell (1942-2007) –> Anders Frösells samling (2007-2009) –> MISAB 1 (2009) –> Norsk samlare –>?

Henry Sandin var Anders Frösells morfar och när han avled 1942 ärvdes samlingen av hans dotter Inga. Under hennes tid gjordes inga nyförvärv, däremot avyttrades stora delar av den tidigare omfattande samlingen. Frösell övertog sedan resterna av samlingen när modern dog 2007. (Foto MISAB 1)

ex 12. 

“sehr schön”

Busso Peus auktion 400 (2010) –>?–> Künker 269 (2015) –>?

(Busso Peus foto)

ex 13. 

kvalitet 1+, “varit hängd”

Hornung 4 (1974) –>?

Fotot är inte så bra, men märket efter hängningen är ju tydlig. (Foto Honung 4)

ex 14.

Skånes NF (2011) –>?

(Foto Skånes Numismatiska Förening)

ex 15. 

kvalitet 1

Hirsch 5 (1977) –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

Ytterligare försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Kinberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Göteborgs Museum

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson SNF 56 (1965) –> Harry Glück kvalitet 01

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 1

ex. Glückstadt (1924)

ex. Boberg 18 (1930) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 15 (1964) kvalitet 01

ex. Ahlströms lagerlista 20 (1966) kvalitet 01/0

ex. Ahlströms lagerlista 30 (1969) kvalitet 1/1+

ex. N.A.Bolin (-1948) –> Algård

ex. Dr Georg Staling –> Künker 15 (1990) kvalitet nära 01

ex. Philea 276 (2009) kvalitet 1+, “repor”