Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Dukat 1801 (Ädelfors)

ex 1. 

kvalitet 01

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Axel Lagermans samling (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam (1921) –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace ärver Berghmans samling (1926-1946) –> mynthandlare B.G.Johnsson, St.Louis –>mynthandlare A.Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1980) –> Ahlström 22 (1980) –> Svea Mynthandel –>?–> Strandbergs Mynthandel –> LS samling

Ekström nämner inget om att detta skulle vara Bruuns exemplar trots att han bevisligen hade ett ex. Möjligheten finns att Berghman hade 2 ex och därmed skulle det vara osäkert om just detta kom från Bruun. Framtida forskning får dock utreda hur det är med detta, tills vidare får vi anta att provenienskedjan ser ut som ovan. Tilläggas kan att Oldenburg hade detta ex i sin samling redan 1883 när han skrev sin förteckning. (privat foto)

ex 2. 

kvalitet 01

Ahlström 62 (2000) –> Håkan Westerlund –> LS samling

Detta kan vara Sven Svenssons ex som såldes på Hirsch 1 (1966) men det fotot var så dåligt så det går inte att avgöra.

ex 3. 

“vorzüglich”

Ahlström 2 (1972) –> Julius Haganders samling (1972-2012) –> auktion Hagander 4 (2012) –> R.Jonssons samling –> Johan Grönqvists samling –>?

(Foto Hagander 4)

ex 4.

kvalitet 01

Einar Anderssons samling –> MISAB 40 (2022) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 40)

ex 5. 

“nära UNC”

T.J.Clarkes samling –> mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Californien –>mynthandlare Emile Bourgey, Paris –> Per-Otto Nordins samling (1962-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?

Nordin köpte hela Clarkes svenska myntsamling 1962. (Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “små repor”

S.A.Ljunggrens samling (1910) –> Holmberg 86 (1910) –> Otto Smiths samling (1910-1935) –> Smiths arvingar (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 19 (1979) –> Claes-Olof Algård –>?–> Stacks auktion i Chicago i mars 1988 –>?–>Mynthuset 3 (1990) –>?–> MM:s samling –> LS samling –> Joers samling –> Alstermosamling

På Smiths auktion (Ahlström 16) var detta ex bedömt som 01, men 1,5 år senare bedömde Ahlström den till 1+/01 på sin 19:e auktion. Repan vid näsroten är dock så signifikant att det inte råder några tvivel om att det är samma exemplar. (Foto Ahlström 16)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Dagobert Schmula-Krappitz samling (-1914) –> auktion A.Riechmann 10 (1914) –> Karl Vogelsangs samling (1914-1925) –> auktion A.Riechmann 35 (1925) –> Martin Anderssons samling (1925-1930)  –> auktion Boberg 17 (1930) –> Bondes samling (1930-2008) –> auktion Bonde 3 (2008) –> Lars Lundells samling

(Foto Bonde 3)

ex 8. 

“good very fine”

Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –>SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Archie Tonkin –> Tonkins 3 (1991) –> Tonkin 10 (1998) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex.

kvalitet 1+/01, “små repor”

Schweizerischer Bankverein 15 (1986) –>?

Dessvärre finns det inga säkra kännetecken som skiljer denna bild från Ahlström 22 ovan så det går inte att avgöra om det är samma ex eller inte. (Foto SBV 15)

Andra kända försäljningar:

ex. J.Scharps samling –> Bokauktionskammarens auktion i november 1851 –> huset Oldenburgs samling (1851-1924) –> A.Reichmans auktion 26 (1924) –>?

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891)

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Segerdahl   dåligt foto

Reichmanauktionen i Halle 1924 innehöll 83 svenska objekt, däribland 65 guldmedaljer ur den så kallade “Kungliga gåvan” som Gustav III år 1780 förärade sin kusin Peter Fredrik av Holstein-Gotorp, sedemera storhertig av Oldenburg. På auktionen fanns också 5 Ädelforsdukater: 1765, 1766, 1771, 1796 och 1801, alla inköpta av huset Oldenburg på den Scharpska auktionen i Stockholm 1851. Med på auktionen fanns Sven Svensson som bevisligen köpte Ädelforsdukaten 1765. Det är mycket möjligt att han även köpte denna från 1801.