Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Dukat 1796 (Ädelfors)

ex 1. 

kvalitet 01/0, “minimala plantsrispor”

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medallien 80 (1994) –>?

(Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 2.

kvalitet 01)(01/0, “obetydligt plantsfel”

MISAB 36 (2021) –> AR:s samling

(Foto MISAB 36)

ex 3. 

kvalitet 01 “obetydliga repor”

Lars Emil Bruuns samling nr 2108 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –>Armin och Horace Brands samlingar (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnsson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern (1950) –> Gunnar Ekströms samling (1950-1987) –>Ahlström 35 (1987) –> Julius Haganders samling (1987-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –> MM:s samling

Dom båda katalogerna till Bruuns samling upprättades av Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt/Main, som också auktionerade den första delen på sin auktion nr 151 (1914). På grund av krigsutbrottet kom dock den andra auktionen aldrig till stånd. I stället köptes del 2 i sin helhet av Israel Berghman 1918. (MM:s foto)

ex 4. 

kvalitet 01

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –>?–> “den nordiska Juristens samling” –> Künker 338 (juni 2020) –>Helsingborgs Mynthandel –>?

(Foto Künker 338)

ex 5. 

kvalitet 01, “små kanthack”

Samlungen des Franz Pauli, Leipzig –> Frans Ferdinand Kraus auktion 3, Hanover (29 okt 1928) –>?–> Manne Jakobssons samling (-1968) –> Claes-Olof Algårds samling (1968-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 43 (1991) –>?

Intressant att Ahlström anger Algård som enda proveniens. Kanthacket kl halv 9 på frånsidan samt några märken vid punkten efter FOLKET är dock tydliga kännetecken som syns på både Spinks och Ahlströms foton. Än roligare är att det syns även på fotot i den gamla katalogen från 1928. (Spinks foto)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

Conrad Quensel 1918 –> samling Bonde på Eriksberg (1918-2009) –> auktion Bonde 5 (2009) –> Lars Lundells samling 

(Foto Bonde 5)

ex 7. 

kvalitet 1+/01

Hirsch konsortier –> Stockholms auktionsverks auktion 1991 –>?–> Leu 58 (1993) –>?–> Ahlström 59 (1999) –> LS:s samling 

Intressant nog så var det ett antal mynt som såldes på Auktionsverkets auktion och som sedan dök upp på Leu 58 två år senare. Verkar ha varit en utländsk storsamlare som var i farten. Kvalitetsbedömningen är Auktionsverkets, Ahlström bedömde myntet till 01. (privat foto)

ex 8. 

kvalitet 1+

Karl Vogelsangs samling –> A.Riechmans auktion 35 (1925) –> Sven Svenssons samling (1925-1964) –> SNF 54 (1964) –> Harry Glück –> C.O.Segerdahls samling –>?–>Ahlström 63 (2001) –> Nässjösamling

(Foto Ahlström 63)

ex 9. 

kvalitet 1+, “varit perforerad”

Hirsch lagerlista 65-67 (1971) –>?–> Henry Christensens auktion 82 i New York (1982) –>?–> Ahlström 32 (1985) –>?

I Hirsch lagerlista 65 står att myntet är perforerat och i lagerlista 66 och 67 står det att det “varit perforerat” så förmodligen var det Hirsch Mynthandel som gjorde lagningen 1971.(Foto Ahlström 32)

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Sahlingren

ex. J.Scharps samling (-1851) –> Bokauktionskammarens auktion i november 1851 –>Huset Oldenburgs samling (1851-1924) –> A.Riechmans auktion 26 (1924)

Reichmanauktionen i Halle 1924 innehöll 83 svenska objekt, däribland 65 guldmedaljer ur den så kallade “Kungliga gåvan” som Gustav III år 1780 förärade sin kusin Peter Fredrik av Holstein-Gotorp, sedemera storhertig av Oldenburg. På auktionen fanns också 5 Ädelforsdukater: 1765, 1766, 1771, 1796 och 1801, alla inköpta av huset Oldenburg på den Scharpska auktionen i Stockholm 1851. (Källa Ahlström 63)

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Bukowski 20 (1885) –> Hoffman 

ex. Boivie eller Nyholm –> Bukowski 24 (1886) –> L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –>A.Levin –> Bukowski 88 (1993) –> Holmbergs Mynthandel 

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> Holmberg 

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski  

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Kristianias Myntkabinett

ex. C.J.Nordqvists samling –> Bukowski 125 (1899) –> Meisners samling (1899-1904) –> Bukowski 159 (1904) –> C.W.Burmesters samling (1904-1906) –> Israel Berghmans samlingDetta ex tog man tidigare för givet var Svenssons ex, vilket han borde ha förvärvat 1913 tillsammans med resten av Berghmans första samling. Detta har dock visat sig felaktigt. Se Svenssons ex ovan!

ex. S.A.Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1 

ex. Glückstadt (1924)