Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Dukat 1795

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “litet plantsfel”

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Claes-Olof Algårds samling (1976-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 42 (november 1990) –>?–> Ahlström 64 (2001) –> MM:s samling

Kvalitetsbedömningen kommer från Ahlström 64, men på Ekströmauktionen 1976 var det bedömt till 01/0. Plantsfelet på käken är signifikant för detta exemplar och det nämns redan i Holmbergs katalog. (MM:s foto)

ex 2. 

kvalitet 01, “delvis svagt utpräglad, obetydliga plantsrispor”

Ahlström 36 (1987) –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 45 (1992) –>?

(Foto Ahlström 45)

ex 3. 

kvalitet 01, “centralt svagpräglad”

MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 4. 

kvalitet 01, “obetydliga plantsrispor”

förvärvad till Bondes samling 1916 –> auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 5. 

“vorzüglich”

Claes-Olof Algårds samling (1978) –> Julius Haganders samling (1978-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –> Annemarie och Gerd Köhlmoos samling (2012-2022) –> Sincona 76 (2022) –>?

(Foto Sincona 76)

ex 6. 

kvalitet 1+, “varit böjd”

Dr Otto Smiths samling (1935) –> Smiths arvingars samling –> Ahlström 16 (1977) –>Claes-Olof Algårds samling (1977-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –>SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –>?–> Ahlström 43 (1991) –> Einar Anderssons samling (1991-2022) –> MISAB 40 (2022) –> Balatonsamlingen

Efter Otto Smiths död 1935 så behöll hans arvingar samlingen och även utvecklade den något i några generationer tills man avyttrade matrialet som var yngre än Sigismund på Ahlström 16. Resterande material såldes mer anonymt på Ahlström 58. (Foto MISAB 40)

ex 7. 

kvalitet 1+, “kraftiga repor”

Ahlström 1 (1972) –> spade 144 –>?–> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

Andra kända försäljningar:

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Bukowski 19 (1885) –> Holmbergs Mynthandel

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> Gustafsson 

ex. L.T.Elliot –> Bukowski 80 (1893) –> Holmbergs Mynthandel

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski 

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmbergs Mynthandel

Förmodligen var det Nils Nilsson (ex 1) som köpte av Holmbergs. Han var stamkund där.

ex. Högberg katalog 7 (1955) kvalitet 01

ex. Svensson –> SNF 55 (1964) –> L.M.Björkqvist kvalitet 01/0