Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1/2 Öre 1629 (Nyköping)

ex 1.

kvalitet 01/0, “några små ärgfläckar”

Mynthusets auktion i april 1989 –>?

(Mynthusets foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “dubbelt kantex och snedcentrerad” (12,14 g)

Antikören 19 (1996) –>?–> Antikören 21 (1998) –>?–> MISAB 17 (2016) –>?

(Foto MISAB 17)

ex 3.

kvalitet 1+, “korroderad, ärg, plantssläpp, lackerad”, (15,74 g)

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –>?

(Foto MISAB webb 28)

ex 4.

kvalitet 1+)(1/1+, (12,72 g)

Antikören 13 (1993) –> Lars Ekqvists samling (1993-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 5.

kvalitet 1+)(1/1+, (13,48 g)

MISAB 21 (2017) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 21)

ex 6.

kvalitet 1+)(1/1+, “frånsidan med plantsfel”, (12,69 g)

MISAB 30 (2019) –> Peter S samling

(Foto MISAB 30)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31:412 (1985) –>?

(Foto Ahlström 31)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “stor plantsspricka”, (14,28 g)

MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “ärgig, kantskador”

Svea 4 (1978) –>?

(Foto Svea 4)

ex 10.

kvalitet 1

Aurum 3 (2007) –>?

(Foto Aurum 3)

ex 11.

kvalitet 1

Myntkompaniet 11 (2016) –>?

(Foto Myntkompaniet 11)

ex 12.

“fine”

coin.ee auktion 54 (2022) –>?

(Foto coin.ee)

ex 13.

kvalitet 1/1?, “plantsspricka”

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27:274 (1983) –>?

(Foto Ahlström 27)

ex 14.

kvalitet 1/1?, “snedcentrerad”

Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 15.

(13,33 g)

Ove Karlssons samling

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Alf Nilsson (1956) –> Per Hellström (1956-1989) –> PÅ Hellström

ex. Nordlinds lagerkatalog 11 (1980) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 23 (1981) kvalitet 1:1?

ex. Torngren (-1986) –> Bukowski 103 (1896) –> Pripp –> Ahlström 27:275 (1983) kvalitet 1/1?, “kantex, korroderad”

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31:413 (1985) kvalitet 1

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1?

ex. Ahlström 40 (1989) kvalitet 1, “kantex, plantsfel”

ex. Almers lagerlista 10 (1972) –> Algård –> Schmitz (1976-1989) –> auktion i Zürich –> Tonkin kvalitet nära 1+ (14,68 g)

ex. Antikören 1 (1986) kvalitet 1+)(1?, “frånsidan präglad med dåligt verktyg”

ex. Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1

ex. Ahlström 46 (1992) kvalitet 1?

ex. Ahlström 53 (1996) kvalitet 1?

ex. Ahlström 58 (1998) –> Ola Eriksson kvalitet 1/1+)(1?, “korroderad”

ex. Ahlström 66 (2002) –> Jan Selin kvalitet 1, “korroderad”

ex. Ahlström 71 (2004) ingick i lot

ex. Aurum 1 (2005) kvalitet 1/1?, “välcentrerad”

ex. Bonde 3 (2008) ingick i lot 242, “bläckskrift”

ex. MISAB 4 (2011) 2 ex som ingick i lot 884