Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1/2 Öre 1627 (Säter) med 1628 års åtsida

ex 1.

kvalitet 1, “korroderad”

Mynthuset 3:375 (1990) –>?

(Foto Mynthuset 3)