Raritetssidan – Fredrik I – 4 Mark 1720

ex 1. 

kvalitet 01, “litet plantsfel”

Sannolikt ur Loheskatten, Gamla Stan (1937) –> M.C.Hirsch (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch myntkonsortier (1987-1991) –>Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> Ahlström 60 (1999) –> Nils J.Lindbergs samling (1999-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –>Künker 271 (2015) –>? 

Intressant nog så var kvalitetsbedömningen 01/0 på både Ahlström 60 och MISAB 15, men 01 på Ahlström 35. Plantsfelet går dock inte att ta miste på. (Foto MISAB 15)

ex 2. 

kvalitet 01, “obetydlig repa”

Ahlström 7 (1974) –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 3. 

kvalitet 01

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Kunsthallen auktion 444 –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Svea 3 (1978) –> återrop –>?–> Ahlström 68:624 (2003) –> J.Pedersens Mynthandel –> Lennart Philipsons samling (2003-2016) –> Stacks Bowers & Ponterio auktion (januari 2016) –> J.O.B:s samling

(Foto Ahlström 68)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “litet randfel”

Nordlinds auktion november 2011 –> Bengt Svenssons samling (2011-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –>?–> MISAB 37:266 (2021) –> PEA:s samling

(Nordlinds foto)

ex 7.

kvalitet 1+, “lätt rengjord”

Ove Karlssons samling –> MISAB 37:267 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 8. 

kvalitet 1++

Holmasto 131 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Nilssons mh

(Foto Holmasto 131)

ex 9. 

kvalitet 1+

MC Hirsch lagerlista 36 (1963) –> Per Hellströms samling (1963-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2000) –> Ahlström 62 (2000) –>?–> Ahlström 65 (2002) –>?–> Ahlström 68:625 (2003) –> Hans Hirsch som ombud –> Ingemar Mauritzons samling (2003-2005) –> Kristianstadortens NF:s auktion (15/10 2005) –> D.Carlbergs samling –> MISAB 16 (2015) –>?–> MISAB 21 (2017) –> Sandahls samling 

Fläcken framför kungens haka är ett tydligt kännetecken för detta ex. (Foto Ahlström 68)

ex 10. 

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

Ahlström 25 (1982) –> bordet –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 11. 

kvalitet 1+, “repor”

Ahlström 40 (nov 1989) –>?–> Mynthuset 4 (mars 1991) –>?

Repan vid årtalets “20” är signifikant för detta ex. (Foto Ahlström 40)

ex 12. 

kvalitet 1+, “något korroderad, liten repa”

Conrad Quensels samling (-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2009) –>Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Bonde 5)

ex 13. 

kvalitet 1/1+, “repor”

Hirsch 37 (1988) –>?–> Ahlström/Höilands auktion november 2006 –>?

(Foto Hirsch 37)

ex 14.

kvalitet 1?/1)(1/1+, “repor, rengjord”

MISABs webbauktion 1 (2016) –> spade 139 –>?

(MISABs foto)

ex 15.

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?

Ser ju ut att vara en bild som inte säger någonting, men tittar man på nitarna vid axelavskärningen så ser man att det är en ovanlig stamp som använts. Det är bara myntet på MISAB webb 1 som har en stampidentisk åtsida. (Foto från Bruuns katalog del 2)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Bukowski 13 (1884) –> Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson –> SNF 138 (1998) –> Bohman kvalitet 1/1+

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ståhl

ex. Ivar Engström –> Appelgren 53 (1934)

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935)

ex. Ahlströms lager 17 (1965) kvalitet 01/0

ex. Schmitz –> Kristianstads NF:s auktion 24/1 1976 –> Ingvar Nilsson kvalitet 6/7   Auktionen avsåg Karl-Erik Schmitz första samling. Myntet i fråga köptes av Ingvar Nilsson, som redan då var anställd av Schmitz. 

ex. Hirsch Myntkonsortier i Nordbanken –> Törngren (1993) –> Sandberg, Malmö

ex. Holmasto 59 (1996) kvalitet 1/1+ – 1+