Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1750 (småländskt guld)

ex 1. 

kvalitet 0, “praktexemplar”

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Horace Brands samling (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Claes-Olof Algårds samling (1976-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hans Hirsch som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 01/0

KMK:s dubblettsamling –> Bukowski 85 (1893) –> August Reinhold –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1893-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling –>?–> C.O.Segerdahls samling –>?–> Ahlström 63 (2001) –> LS samling

I köparnoteringar i Bukowski 85 finner man att August Reinhold köpte myntet. Denne var dock svärson till Burmester och förmodligen slogs deras samlingar ihop före försäljningen till Berghman. Intressant också att notera att detta mynt aldrig såldes på någon Svenssonauktion. I SS-förteckningen finns det antecknat att det såldes på SNF 54 (maj 1964), men detsamma finns noterat även på en riksdaler 1731. Båda anteckningarna är gjorda med samma handstil. På auktionen var det riksdalern som såldes. Allt tyder på att någon, som fått förtroendet att vårda samlingen, plockat ut denna dukat och sålt den privat så att den senare hamnade i Segerdahls ägo. (privat foto)

ex 3. 

kvalitet 1/1+)(1, “bucklig”

Ahlström 65 (2002) –>?

(Foto Ahlström 65)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Riksbanken