Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1732 (FRIDERICUS)

ex 1. 

kvalitet 01

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling nr 1830 (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –>mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –>brodern Horace Brand (1926-1949) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1949-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Claes-Olof Algård –> Julius Haganders samling (1976-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 01

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 55 (1997) –> Hans Hirsch –>?

Ibland är likheten mellan 2 mynt nästan besvärande. Den här bilden är mer lik fotot av Ekströms exemplar från Ahlström 12 än vad Haganders bild är. Samma mynt kan dock inte ha sålts på Ahlströms auktioner 42 och 55 samtidigt som det legat i Haganders samling…. (Foto Ahlström 42)

ex 3. 

kvalitet 1+/01, “små repor”

Svea 1 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Bjarne Ahlström –>?–> Ahlström 64 (2001) –>? 

Fläcken vid X är ett tydligt kännetecken. (Foto Ahlström 64)

ex 4. 

kvalitet 1+, “bucklig”

Bernhard Olofssons samling (-1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1972) –> Ahlström 2 (1972) –> Mattssons Mynthandel, Uppsala –>?–> Ahlström 57:606 (1998) –> MM:s samling 

Vera Ekström sålde alltså ut en del dubbletter ur Ekströms samling redan på Ahlström 2. (Foto Ahlström 57)

ex 5. 

kvalitet 1+

Ahlström 57:605 (1998) –>?

(Foto Ahlström 57)

ex 6.

Hess-Leu 32 (1967) –>?

(Foto Hess-Leu 32)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) kvalitet 1+