Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1727

ex 1. 

kvalitet 01, “varit böjd”

(J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –>) Sven Alrik Ljunggrens samling –> Holmberg 86 (1910) –> Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Perry, England –> Ahlström 35 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hans Hirsch som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –>?

Parentesen kring Oldenburg och Bukowski betyder att den delen av provenienskedjan inte är säkerställd. Enligt köparnoteringar så köptes myntet då av någon “Americanus” vilket var ett samlingsalias för flera penningstarka myntsamlare, exempelvis Bruun och Cavalli. Om Ljunggren räknades in bland dessa är inte känt, men det förefaller troligt. (Foto Hagander 3)