Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1725 (årets porträttyp)

ex 1. 

kvalitet 0, “praktexemplar”

Ahlström 11 (1976) –> Claes Olov Algårds samling (1976-1999) –> Ahlström 60 (1999) –> återrop och därefter privat till MM:s samling –>?

Ett märke klockan 5 på frånsidans rand är signifikant för detta ex. (MM:s foto)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 1827 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –>mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1949) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1949-1980) –> Ahlström 22 (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Bjarne Ahlström –>?

(Foto Ahlström 22)

ex 3. 

kvalitet 01, unikt porträtt

Ahlström lager 52 (dec 1975) –>?–> Ahlström 31 (1985) –>?–> Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 –>?–> MM:s samling (-2001) –> JOB:s samling (2001-)

(Privat foto)

Andra försäljningar av dukater 1725 (okänt vilken porträttyp):

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Lunds Museum

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Sjökrona

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119:3412 (1899) –> Helsingfors Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 119:3413 (1899) –> Helsingfors Museum förmodligen ett ex av vardera porträtt

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier

ex. Sven Svensson (SS 4159) –> KMK

ex. Sven Svensson (SS 4160) –> SNF 54 (maj 1964) –> Harry Glück