Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1748 – Ljusnedal

Tingström kände inte till något ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01

Ahlström/Höiland 1 (2005) –>?

(Höilands foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “ärgfläckar”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Busso Peus 253 (1955) “sehr schön”