Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1748 – Ljusnedal

Tingström kände inte till något ex i privat ägo

ex 1.

kvalitet god 1+/01

Mynthuset auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)