Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1746 – Ljusnedal

Tingström kände endast till 1 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01, “plantssläpp”

Sven Svenssons samling (ss4605) –> SNF 139 (1999) –>?–> MISAB 12 (2014) –> Gunnar J:s samling

(Foto MISAB 12)

ex 2.

kvalitet 1+

Anders Nyströms samling –> Ahlström 3:724 (1973) –>?–> Ahlström 50 (1994) –> Abos samling –>?

(Foto Ahlström 3)

ex 3.

kvalitet 1+

Ahlström 23 (1981) –>?

(Foto Ahlström 23)

ex 4.

kvalitet 1+, “grafiterad, charmiga plantsfel”

(Foto MISAB 36)

ex 5.

kvalitet 1+

Höiland 113 (9/5 2007) –> Höiland 117 (7/11 2007) –>?

((Foto Höiland 117)

ex 6.

kvalitet 1/1+

MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 3:725 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 49 (1994) kvalitet 1+

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+