Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1739

Tingström kände till 12 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01

MISAB 44 (2024) –>?

(Foto MISAB 44)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “hack. korrosion, spår av bläckskrift på baksidan”

MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 3.

kvalitet 1/1+, ” delvis kraftigt korroderad”

Myntgalleriet 1 (1993) –>?–> MISAB 30 (2019) –> Selins Mynthandel –>?

(Foto MISAB 30)

ex 4.

Höörs Auktionshall oktober 2020 –>?

ex 5.

kvalitet 1?, “slag i stämplarna, dock daterbar”

MISAB 16 (2015) –> MISAB webb 1 (2016) –>?

(Foto MISAB 16)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 11 (1979) kvalitet 1

ex. Ahlström 32 (1985) kvalitet 1+

ex. Mynthuset auktion april 1989 kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:399 (1990) “very fine, light to moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:400 (1990) “fine – very fine, moderate corrosion”

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1+

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1/1+