Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1733

Tingström kände till 12 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

MISAB 10 (2014) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 10)

ex 2.

Hallands Auktionsverk november 2012 –>?

ex 3.

Auktionshuset Kolonn september 2022 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Busso Peus 253 (1955) “sehr schön”

ex. Ahlström 26 (1983) kvalitet 1+

ex. Ahlström 31 (1985) kvalitet 1+

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1/1+