Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1728

Tingström kände till 11 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “något lätt ärg i stämplarna” (1728/7)

Per Flodberg –> MISAB 27 (2018) –>?

(Foto MISAB 27)

ex 2.

“very fine”

WAG online 74 (2017) –>?

(WAG:s foto)

ex 3.

kvalitet 1/1+

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 4.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1171) –>?

(Höilands foto)

ex 5.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1172) –>?

(Höilands foto)

ex 6.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1173) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1+, “korroderad”