Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1728

Tingström kände till 11 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “något lätt ärg i stämplarna” (1728/7)

Per Flodberg –> MISAB 27 (2018) –>?

(Foto MISAB 27)

ex 2.

“very fine”

WAG online 74 (2017) –>?

(WAG:s foto)

ex 3.

kvalitet 1+

Baldwins 113 (2023) –>?

(Foto Baldwins 113)

ex 4.

kvalitet 1/1+

MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 5.

kvalitet 1/1+

MISAB webb 41 (2022) –>?

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “något ojämnt ämne”

MISAB webb 49 (2023) –>?

(MISABs foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1171) –>?–> Bruun Rasmussen 885 (2019) –>?

(Höilands foto)

ex 8.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1172) –>?

(Höilands foto)

ex 9.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1173) –>?

(Höilands foto)

ex 10.

Uppsala Auktionskammare augusti 2017 –>?

ex 11.

Helsingborgs Auktionsverk/Lauritz.com juli 2015 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:376 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:377 (1990) “very fine to moderate corrosion”

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1+, “korroderad”