Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1725

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01/0

Myntkompaniet 27 –>?

(Foto Myntkompaniet 27)

ex 2.

kvalitet 1+

Ahlström 36 (1987) –>?–> MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 3.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 1 (2012) –>?

(Foto Myntkompaniet 1)

ex 4.

kvalitet 1+

MISAB 43 (2023) –>?

(Foto MISAB 43)

ex 5.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 21 (2021) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 6.

kvalitet 1+

Antikören 2 (1986) –>?

(Foto Antikören 2)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “lätt korrosion”

Jan Westas samling –> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 8.

kvalitet 1+

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 9.

kvalitet 1/1+

SNY auktion 21/11 2015 –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 10.

Auktionshuset Gomer & Andersson (november 2014) –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:366 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:367 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –>?–> Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1, “korroderad, rengjord”

ex. Auctiones 12, Basel “vorzüglich”

ex. Ahlström 58 (1998) kvalitet 1+