Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1723

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

MISAB 12 (2014) –> MISAB 13 (2015) –>PEA:s samling

(Foto MISAB 12)

ex 2.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 3.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 24 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 24)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 15 (2018) –>?

(Foto Myntkompaniet 15)

ex 5.

kvalitet 1, “korroderad”

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 6.

kvalitet 1

Höiland 88 (2005) –>?

(Foto Höiland 88)

ex 7.

kvalitet 1, “korroderad”

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –>?

(Foto MISAB 1)

ex 8.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1169) –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Busso Peus 253 (1955) “sehr schön”

ex. Ahlström 38 (1988) kvalitet 1+