Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1720

Tingström kände till 8 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “ärg”

köpt i Finland i början av 1980-talet –> G. Anderssons samling

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “bucklor, ifyllda hål

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:353 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:354 (1990) “very fine, moderate corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:355 (1990) “very fine, light to moderate corrotion”