Raritetssidan – Erik XIV –> 2 Öre klipping 1564

ex 1.

kvalitet 1+/01

Svea 4 (1978) –> Hans Menzinskys samling –>?

(Foto Svea 4)

ex 2.

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling (ss1279) –> SNF 56 (1965) –> Bjarne Ahlström –> Ahlströms lagerlista 18-20 och 22 (1966-1967) –> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Birger Strandberg –>?–> Ahlström 62 (2000) –> PG Carlsson –>?

(Foto Ahlström 62)

ex 3.

kvalitet 1+, “små hack, plantsfel”

Ahlström 58:214 (1998) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –> Balatonsamlingen

(MISABs foto)

ex 4.

“very fine”

Ahlströms lagerlista 17 (1965) –> Ivar Rosenqvists samling (1965-1982) –> Sten Törngrens samling (1982-2000) –> Spink 143 (2000) –>?

(Foto Spink 143)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “plantsfel”

Ahlström 28 (1983) –>?

(Foto Ahlström 28)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Antikhandlare E.W. Hübinette (1908) –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Ahlström 58:213 (1998) –> Hans Hirsch (1998-2006) –> Nordlinds auktion 2006 –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “lätt rengjord”

Holmberg 132 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ekströmstiftelsen (1987-2023) –> MISAB 43 (2023) –> Rilles samling

(Foto MISAB 43)

ex 8.

Nordlinds Mynthandel (2011) –> JH:s samling

(privat foto)

ex 9.

“schön”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>

(foto Hess/Leu 34)

ex 10.

kvalitet 1)(1?, “repad”

Ahlströms lagerlista 50-53 (1975-1976) –>?–> Ahlström 31 (1985) –>?

(Foto Ahlström 31)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1279) –> SNF 56 (1965) –> Algård