Raritetssidan – Adolf Fredrik – 4 Daler sm 1756

Tingström kände till 3 ex i privat ägo.

ex 1.

“extremly fine”

Stack’s Bowers & Ponterio (jan 2016) –>?

(Stacks foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “ett hörn avbrutet, lätt korroderat”

MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 3.

“very fine”

Stacks NYINC sale – Ebert part 1 (2013) –>?

(Stacks foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “korroderad, lätt rengjord”

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1186) –>?–> MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “kraftigt korroderad, rengjord”

Nicobar –>?–> MISAB webb 16 (2019) –>?

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1, “kraftigt korroderad”

MISAB 25 (2017) –>?

(Foto MISAB 25)

ex 7.

Nicobar –>?–> Daniel Sedvick 35 (2024) –>?

(Sedvicks foto)

ex 8.

Kaplans Auktioner juni 2013 –>?

ex 9.

Allan Jönssons samling, Fleninge –> Skånes Auktionsverk april 2013 –>?

ex 10.

kvalitet 1, “korroderad men tydliga stämplar”

Myntkompaniet 12 (2017) –>?

(Foto Myntkompaniet 12)

ex 11.

Nicobar –>?–> Ponterio 109 (2000) –> Stanley Aberdeen collection (2000-2015) –> Stack’s auktion januari 2015 (lot 1708) –>?

(Stack´s foto)

ex 12.

Nicobar –>?–> Myntkompaniet 18 (2020) –>?–> Myntkompaniet 26 (2023) –>?

(Foto Myntkompaniet 18)

ex 13.

kvalitet 1?, “rengjord”

Nicobar –>?–> MISAB 2 (2010) –>?

(Foto MISAB 2)

ex 14.

“very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39 (1990)

Det borde vara förbjudet att lägga bilderna över varandra på det här sättet. (Foto Ponterio 39)

ex 15.

“very fine, light corrosion”

Nicobar –> Ponterio 39:435 (1990)

(Foto Ponterio 39)

ex 16.

“fine”

Nicobar –>?–> Stephen Album 27 (2017) –>?

(Foto Stephen Album 27)

ex 17.

Nicobar –>?–> Ponterio 109 (2000) –> Stanley Aberdeen collection (2000-2015) –> Stack’s auktion januari 2015 (lot 1709) –>?

(Stack’s foto)

ex 18.

Nicobar –>?–> Ponterio 109 (2000) –> Stanley Aberdeen collection (2000-2015) –> Stack’s auktion januari 2015 (lot 1710) –>?

(Stack’s foto)

ex 19.

kvalitet 2

MISAB webb 54 (2023) –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 26 (1982) kvalitet 1/1+

ex. Madrasfyndet (1984) –> sålt i Holland några år senare

ex. Mynthuset auktion oktober 1988 kvalitet god 1/1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:432 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:433 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –>?–> Ahlström 51 (1995) kvalitet 1/1?, “korroderad”

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 63 (2001) kvalitet 1+/01, “något svagpräglad”

plus ytterligare 12 Nicobarplåtar 1756 sålda på Ponterio 39 (1990)