Raritetssidan – Adolf Fredrik – 2 Daler sm 1759

Tingström kände inte till något ex i privat ägo

ex 1.

Ottis samling

(privat foto)