Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Daler sm 1752 – koppar från Carlsbergsbolaget (krönt C)

ex 1.

kvalitet 01, “samtliga hörnstämplar svagt utpräglade”

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)