Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1/4 Riksdaler 1755

ex 1. kvalitet 01

Israel Berghmans samling –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace Brand ärver Berghmans mynt –>mynthandlare B.G.Johnsson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Lusern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1976) –> Ahlström 11 (1976) –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 2. kvalitet 1+/01

?–> Ahlströms lagerlista 39 (1972) –>?–> Ahlström 25 (1982) –>?

(Foto Ahlström 25)

ex 3. kvalitet 1+/01, “rengjord, rostangripen frånsidesstamp”

samling Bonde på Eriksberg –> auktion Bonde 3 (2008) –>?–> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 4.

?–> O.Karlssons samling

(O.Karlssons foto)

ex 5. kvalitet 1+, “rispor”

?–> Ahlström 57 (1998) –>?

(Foto Ahlström 57)

ex 6. kvalitet 1+

?–> Ahlström 62 (2000) –>?

(Foto Ahlström 62)

ex 7. kvalitet 1+

?–> MISAB 3 (2010) –>?

(Foto MISAB 3)

ex 8. kvalitet 1/1+

?–> Aurum 7 (2010) –>?

(Foto Aurum 7)

ex 9. kvalitet 1/1+

?–> MISAB 4 (2011) –> Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 28 (2018) 

(Foto MISAB 4)

ex 10. kvalitet 1/1+

?–> “Vykmy” på Tradera (2014) –> “Gammelrebbens” samling

(Vykmys foto)

ex 11. kvalitet 1/1+, “små hack”

?–> MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 12. kvalitet 1/1+, “plantsfel”

?–> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1194) –>?–> MISAB 8 (2013) –>?

Foto saknades i Spinks katalog men tack vare Törngrens fotoalbum som såldes på MISABs webbauktion i december 2017 så går det ändå att fastställa att det är samma ex. (Foto MISAB 8)

ex 13. kvalitet 1/1+, “putsad”

?–> MISAB 9:582 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 14. kvalitet 1/1+)(1, “rengjord”

?–> Ahlström 20 (1979) –>?–> MISAB 9:583 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 15. kvalitet 1?/1

?–> J.Pedersens Mynthandel (2015) –>?

(Österlunds foto)

ex 16. kvalitet 1?)(1?/1

?–> JPedersens Mynthandel (2016) –> Johan P:s samling 

(Österlunds foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Bukowski 7 (1883) –> A.Levin (1883-1894) –> Bukowski 88 (1894) –> Törne

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899)

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Moberg

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1, “repor på åtsidan”

ex. A.Coyet –> Holmberg 102 (1902) –> John Holmblom (1902-1926) –> Holmberg 136 (1926) kvalitet 1?

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Svensson –> SNF 58 (1966) –> Per Hellström –> Göran Hellström –>?

ex. C.O.Algård –> Ahlström 5 (1974) kvalitet 1+