Raritetssidan – Adolf Fredrik – ½ Daler sm 1755

Tingström kände bara till 1 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “korrosion”

Nigel Rollisons samling –> MISAB 17 (2016) –>?

Nigel Rollison lär ha varit Bertel Tingströms översättare när han skrev boken “Platemoney”. (Foto MISAB 17)

ex 2.

kvalitet 1, “korroderad”

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)