Kända samlingar – Kirkevoll, Olav (1923-1995)

Olav Kirkevoll var son till Gullik Kirkevoll, en av Norges största myntsamlare genom tiderna. Efter faderns död 1978 delades den enorma samlingen mellan dom båda sönerna Olav och Ragnar, varav Olav var den äldste. Olav Kirkevoll fortsatte sedan att vårda och utveckla sin del av samlingen ända in på 90-talet och den såldes slutligen på Oslo Mynthandels auktion 37 (1996) där den presenterades som “den största och mest värdefulla myntsamlingen i Norges historia (vid sidan av Helge Reffs samling)”. Och detta trots att mer än halva samlingen vid detta tillfälle var spårlöst försvunnen. Och den är fortfarande inte återfunnen.

Samlingen bestod mest av norska mynt men även av sedlar, polletter och medaljer samt utländska och antika mynt. Den svenska delen bestod av ca 20 utrop, bland annat nedanstående raritet:

Dukat 1782/79