Kinnmark, Håkan (1900-1972)

(Foto från GNF:s jubileumsskrift 1973)

Håkan Kinnmark var från början storsamlare, ägare till en konditorirörelse och även ordförande i Göteborgs Numismatiska Förening 1948-1951. Någon gång i slutet av 1940-talet började han uppenbarligen att fundera över hur han skulle gå vidare med sitt liv och framförallt med sitt samlande. Detta resulterade i att han 1950 gav ut en katalog med 976 dubbletter ur sin samling, mestadels medaljer men även mynt, ordenstecken och litteratur. Redan senare samma år tryckte han upp en kompletterande lista på ytterligare några hundra dubbletter. Det verkar som om affärerna gått bra och stärkt av framgången avvecklade han under kommande år sitt konditori och startade en mynthandel, Moneta ab i Göteborg, i stället.

Som mynthandlare tryckte Kinnmark upp 10 lagerkataloger under åren 1953-1964. Dessa blev mycket populära och det av flera orsaker. Det ena var att det inte var samma objekt som återkom från katalog till katalog. I stället var objekten löpande numrerade och efter 8 kataloger hade han salufört över 9000 olika objekt. Man kunde alltså beställa ur äldre kataloger i många år. Den möjligheten försvann dock i och med att den 9:e katalogen utkom 1962 och han övergick till en mer gängse modell av lagerkatalog. Ett annat lyckat drag var att upplåta plats i katalogerna för olika artiklar, skrivna av honom själv eller av andra.

Håkan Kinnmark var i första hand samlare. Mynthandeln var bara ett sätt för honom att kunna ägna sig åt sin hobby på heltid och naturligtvis att kunna omsätta de tusentals dubbletter han dragit på sig. Hur stor samling han egentligen hade av medaljer, ordnar och mynt är svårt att säga. Exempelvis lär han ha köpt Andreas Bernströms medaljsamling och den var sin tids förnämsta, och sedan utvecklade Kinnmark den under 30-40 år