Kända samlingar – Widlund, August (1835-1930)

August Widlund föddes i Börstil i Östhammars kommun. Gick i unga år i målarlära och gav sig sedan ut på vandring i Europa. Hamnade i Wien där han var bosatt under många år. Väl hemkommen till Stockholm igen så etablerade han sig som målarmästare. Började samla mynt någon gång på 1870-talet och blev med tiden en stor auktoritet på utländska mynt, särskillt de orientaliska. Författade tillsammans med komendörkapten Carl Hjelm katalogen över dom utländska mynten i bokauktionskommissarien Claes Gartz betydande samling som såldes av Bukowskis år 1900.

Den svenska delen av Widlunds samling såldes på Appelgrens auktion den 9:e mars 1915. Bland hans rariteter kan nämnas 1 riksdaler 1599 (hertig Carl), 20 mark 1606, Rigariksdaler 1639 och Stettinriksdaler 1655.

(Källa: Högbergs bok om “Svenska Numismatiker under fyra sekler”)