Kända samlingar – Wennerth, Hjalmar (1881-1960)

Grosshandlare Hjalmar Wennerth föddes i Kungshult i Skåne den 13 mars 1881. Wennerth öppnade en trävarufirma i Malmö 1911, vilken upphörde vid hans bortgång 1960.Wennerths insats var omfattande. Han grundlade Malmö Allmänna Idrottsförening och Skånes Automobilklubb. Wennerth var vidare mångårig styrelseledamot i Lunds kulturhistoriska förening och Malmö Musei Vänner. Han var en mycket generös mecenat inom de olika kulturella områdena.Samlarintresset var antikviteter, konst, klockor och mynt. Han började sin myntsamlarbana omkring år 1900 och köpte under årens lopp många större samlingar. Wennerths strävan var att åstadkomma en myntsamling av så hög kvalité som möjligt. T. G. Appelgren, som också var Wennerths rådgivare, sålde en del av dennes dubbletter på sina auktioner.En stor del av Wennerths samling såldes år 1967. Wennerth var suppleant i Skånes Numismatiska förening 1938-39 och från och med 1940 dess vice ordförande.

Det ska också sägas att det var Wennerth som köpte Sabelströms samling 1936. Större delen av Wennerts samling såldes som sagt 1967 men många mynt blev av allt att döma inte sålda förrän långt in på 70-talet.

Karl XIV Johan

1 Riksdaler 1829 med “Troyska ass”