Kända samlingar – von Wasserschleben, Ernst (1862-1908)

Tysk samling som även innefattade en stor mängd svenska besittningsmynt. Såld på myntfirma Otto Helbings auktion i München 12/2 1924. Bland annat kan nämnas nedanstående mynt som senare kom att hamna i Julius Haganders samling.

Dukat 1681 (Stralsund)

Dukat 1682 (Pommern)

Reichtaler 1644 (Pommern)

(Källa: Haganders bok)