Kända samlingar – von Waldeck, Christian August (1744-1798)

Christian August, prins av Waldeck, född i Hessen, österikisk general och sedemera även överbefälhavare över den portugisiska armen. Död och begravd i Lissabon.

Prins Waldeck var känd som en stor konstsamlare och som sådan byggde han också upp en betydande myntsamling. Denna förblev tydligen i stort sett orörd i 130 år och såldes inte förrän 1928 av mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam.

Bland annat innehöll samlingen en svensk guldklipping, 8 mark 1599 (hertig Karl) som mycket senare (1990) hamnade i Julius Haganders samling.