Kända samlingar – Trolle, Fredrik (1839-1918)

I Ahlströms katalog 27 och 29 kan man läsa följande:

“Av ryttmästare F.Trolle, Landskrona, inköpte Henrik Pripp ett antal dyrbara svenska och svenska besittningsmynt 31:a maj 1898.” Detta kan knappast vara någon annan än Nils Gustav Fredrik Trolle, sonson till Nils Trolle som var den förste friherren på Trollenäs i Eslöv och förvaltare av dess fideikomiss. Fredrik tillhörde dock en yngre släktgren och därmed ganska långt från att ärva förvaltarskapet.

Om Fredrik Trolles myntsamlande är inte mycket känt mer än att han förekommer i en del provenienskedjor, vilket antyder att han hade en betydande samling. Nedanstående mynt har med säkerhet legat i Trolles samling.

Dukat 1763

Riksdaler 1794

Riksdaler 1814 med NORR