Kända samlingar – Sundell, Wilhelm Conrad (-1927)

Järnvägsläkaren Wilhelm Conrad Sundell avled i Stockholm den 19 november 1927. Sundell hade samlat svenska mynt med tonvikt på medeltidsmynt.N. F. Boberg sålde Sundells mynt på sina auktioner nr 10 och 12 år 1928. Samlingen inrymde bl.a. fyra exemplar av Olof Skötkonungs penningar varav en med myntmästare Thregr, vilken betingade ett pris av 230 kr.