Kända samlingar – Steimer, Berndt (1911-1976)

Bernt Steimer, möbelhandlare från Malmö, gjorde sig i myntsamlarkretsar mest känd som riksdalersamlare. I Haganders samling återfanns åtminstone 17 riksdalrar som tidigare ingått i Steimerts samling.

1 Riksdaler Specie 1822 (ringpräglat)     ex Hirsch 1

1 RdSp/4 RdRm 1856 med 1855 års bild     förmodligen till Lars Holm