Kända samlingar – Snoilsky, Carl Johan Gustav (1841-1903)

Om bibliotekarien, skalden och numismatikern Carl Snoilsky kan skrivas mycket, men i det här sammanhanget nöjer vi oss med hans numismatiska förtjänster. Han var en av SNF:s grundare och under åren 1890-1903 även dess ordförande. Redan 1873 författade han en beskrivande katalog över sin svenska samling: “Ett svenskt myntkabinett samlat och beskrifvet av Carl Snoilsky”. I den väl utförda beskrivningen som omfattar 1950 nummer finns många mycket rara mynt från medeltiden fram till Karl XIII. Snoilsky sålde sin samling i samband med den ekonomiska krisen 1878, men uppgifterna går isär om vem som var köpare. Enligt Theodor Högberg var det Göteborgs museum som var köpare, men enligt Haganders bok gick den till August Wilhelm Stiernstedt. Förmodligen är det den senare uppgiften som är riktig, vilket i sin tur betyder att samlingen senare införlivades med den Antellska samlingen som finns att beskåda på Finlands Nationalmuseum. Tydligen behöll dock Snoilsky några av sina största klenoder, och köpte ytterligare några senare. Hans sista samling innehöll 8 mynt och 1 medalj och dessa såldes på Bukowskis auktion 155 (15/12 1903).

1 gyllen 1528 till Palm  (Hagander 2, 2011)

1 daler 1540 till Palm

Dubbel kröningsdaler utan år (Erik XIV) till Palm  (Ahlström 12, 1977)

64 mark 1609 till Palm  (Hagander 2, 2011)

1/2 reichtaler 1632 (Erfurt) till Palm

10 dukat 1650 (Bremen-Verden) till Palm  (Hagander 3, 2012)

8 Mark 1649 till Burmeister

2/3 reichtaler 1684 (Wismar) till Palm  (Ahlström 8, 1975)

Konungens död (Gustav II Adolf, 8-kantig guldmedalj) till Palm