Kända samlingar – Sjödal, Jan

Om Jan Sjödal är inte mycket känt förutom att han var kompanjon i affärslivet med Israel Berghman. Samma penningknipa som tvingade Berghman att sälja sin första myntsamling till Sven Svensson 1913, föranledde även Sjödal att sälja sin ganska betydande samling på Holmbergs auktion 107 i mars 1914. Auktionen innehöll 1026 nummer där nedanstående guldmynt och övriga rariteter ingick.

Karl IX

16 Mark 1610

6 Mark 1609

Gustav II Adolf

Dukat 1631 (Würzburg)

Dukat 1632 (Nürnberg)  3 olika ex

Dukat 1632 och 1634 (Osnabrück)  2 olika ex av 1634

Dukat 1632 (Stettin)

Dukat 1634 (Augsburg)

Kristina

2 Dukat 1646 (Livland)

Dukat 1638 (Stralsund)

Dukat 1642 (Pommern)

Dukat 1645 och 1648 (Livland)

Dukat 1650 (Reval)

Karl XI

2 Dukat 1667 (Riga)

2 Dukat 1697 (Pommern)

Dukat 1673 (Riga)

Dukat 1677 (Stralsund)

Karl XII

Dukat 1710, 1714 och 1718

1/2 Dukat 1700

1/4 Dukat 1700

Ulrika Eleonora

2 Dukat 1719

Dukat 1719 och 1720

Fredrik

Dukat 1720 och 1744

Dukat av ostindiskt guld 1750

1/2 dukat med 1-öres stampar 1735

1/2 Dukat 1738

1/2 Ädelforsdukat 1746 och 1747

1/4 Dukat 1730 och 1733

Adolf Fredrik

Dukat 1753

1 Riksdaler 1754 med F under bilden

1/2 Riksdaler 1755 (2 ex)

1/4 Riksdaler 1753

4 Mark 1752 med vertikalt räfflad rand

Gustav III

Ädelforsdukat 1771

Dukat 1776, 1782 och 1787

Gustav IV Adolf

Dukat 1796, 1805 och 1808

Daladukat 1804

Karl XIII

Daladukat 1810

Dukat 1814

Riksdaler 1814 med NORR

Karl XIV Johan

4 Dukater 1837

Dukat 1818, 1821, 1827, 1827, 1830, 1837, 1838 och 1843

1 Riksdaler Banco 1829

1/3 Riksdaler Banco 1829

1/6 Riksdaler Banco 1829

Oscar I

2 Dukater 1857

Dukat 1847, 1852 och 1857

Karl XV

Dukat 1866

Carolin 1868