Kända samlingar – Scharp, Johan

Daladukat 1854     5 kända ex

Dukat 1760       4 kända ex

Ädelforsdukat 1765     2 kända ex

Ädelforsdukat 1766     0 kända ex

Dukat 1792      5 kända ex

2 Dukat 1830      2 kända ex