Kända samlingar – Scharp, Johan (1785-1850)

Grosshandlare Johan Scharp var från början bok- och planschsamlare av stora mått. I numismatiska kretsar blev han allmänt känd när han 1827 köpte D.G.Neschers betydande samling av enskilda medaljer, vilken han med tiden utökade till att bli dåtidens största. När han började samla mynt är höljt i dunkel, men det första stora köpet var doktor Halls samling 1834. Därefter följde Risbergs och Reimers samlingar som fick största delen av via sin bror Carl Scharp, som också var samlare. På Stockholms Bokauktionskammares auktioner av Westrings (1837), Törnqvists (1838), Borgs (1839) och Carl Scharps (1844) samlingar gjorde han stora och talrika inköp. Dubbletterna efter alla dessa inköp sålde han på Bokauktionskammarens auktion i april 1847.

Efter Scharps död 1850 såldes hans myntsamling på Bokauktionskammarens auktioner i november 1851 (svenska mynt, polletter och kungliga medaljer) och i april 1853 (utländska mynt och medaljer samt svenska enskilda medaljer). Auktionen 1851 var den dittills största myntauktion som hållits i Sverige och innefattade 1307 mynt, 157 polletter och 1330 kungliga medaljer. Katalogen användes som referens ända till början av 1880-talet när förteckningarna över Stiernstedts och Oldenburgs samlingar utkom.

Efter att Scharps änka dog anordnades en sista auktion i december 1865 med 471 nummer. Innehållet utgjordes till stor del av material som blivit osålt på de tidigare auktionerna.