Kända samlingar – Sabelström, Carl

Verkstadsdirektören Carl Sabelström, Liljeholmen innehade en ur kvalitetssynpunkt mycket förnämlig myntsamling. Det framgår bl.a. av de f.d. Sabelströmska mynt, som finns med på Per Österlund auktion i Borås 12/3 1977. Sabelström invaldes i SNF: s styrelse år 1928. Hjalmar Wennerth, från Malmö, köpte Sabelströms myntsamling i oktober 1936.