Kända samlingar – Olsson, Nils (1846-1917)

Nils Olsson föddes den 28 december 1846 på gården Södra Sånebytorp, på gränsen mellan Västra Ämtervik och Sunne. Han flyttade till Göteborg, men några år före sin död, 1917, upprättade han ett testamente där han donerade den omfattande myntsamlingen till Sunne kommun ”som början till ett historiskt åskådningsmaterial för socknens ungdom”. Att han var en kunnig och hängiven myntsamlare framgår tydligt av mängden mynt och det sätt han samlat på. Men fram till nu har de drygt 1 300 mynten, varav de äldsta är från 1300-talet, och en del sedlar och medaljer, legat gömda för socknens ungdomar, och övriga omvärlden, i ett bankvalv. (Text Peter Gartmark)