Kända samlingar – Oldenburg, storhertigdömet (samlat 1780-1924)

Huset Oldenburg var en vittförgrenad fursteätt med anor ända från 1000-talet. Mäktigast var man på 1700- och början av 1800-talet när ätten hade regenter i Danmark, Norge, Sverige och Ryssland. För den som är intresserad av det komplicerade politiska spelet kring hertidömet Oldenburg så är Wikipedia en god start för fördjupning. Den specifika gren av ätten som var hertigar, och senare storhertigar, av det ursprungliga landområdet Oldenburg ägde en liten men naggande god svensk mynt- och medaljsamling.

Grundstommen i samlingen utgjordes av den storslagna gåvan som Gustav III förärade sin besökande kusin Peter Fredrik av Holstein-Gottorp, sedemera regerande hertig av Oldenburg. Den bestod av 65 guldmedaljer från Adolf Fredrik till Gustav III, och den var helt intakt när den såldes av A.Riechmann i Halle den 24/9 1924. Samlingen hade då utökats med en guld medalj från Karl XIII, 17 svenska dukater från 1754-1807 (varav 5 med guld från Ädelfors i Småland) samt 83 mynt och medaljer från andra länder. Det verkar som om det var ett specialsamlande av objekt med anknytning till ätten. Av allt att döma var det Peter Fredriks son Fredrik August I (1783-1853) som var samlaren i familjen eftersom exempelvis Ädelforsdukaterna köptes så sent som 1851 på Bokauktionskammarens auktion, vilket var 22 år efter faderns död. Nedan redovisas de 83 svenska objekten som såldes på auktionen 1924.

Mynt

Dukat 1633 (Osnabrück)

Dukat 1634 (Osnabrück)

Dukat 1754 (Östra Silverberget)

Dukat 1760

Dukat 1765 (Ädelfors)          Till Sven Svensson

Dukat 1766 (Ädelfors)

Dukat 1771 (Ädelfors)

Dukat 1772

Dukat 1776

Dukat 1792

Dukat 1793

Dukat 1794

Dukat 1796

Dukat 1796 (Ädelfors)

Dukat 1801 (Ädelfors)

Dukat 1804 (Dalarna)

Dukat 1807

Medaljer Endast med Hildebrand-referens

Gustav II Adolf

Hildebrand nr 281

Adolf Fredrik

Hildebrand nr 2, 3, 6, 8, 8/25, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20a, 22, 24, 26a, 27, 29, 34, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 53a, 53a/35, 54, 55, 58, 59, -/129,8 samt 2 medaljer som inte finns omnämnda hos Hildebrand

Louisa Eleonora

Hildebrand nr 4, 5, 125,1 (men i guld) samt 126,2 (även den i guld)

Gustav III

Hildebrand nr 1, 2, 4a, 5, 6a, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 22a, 33, 34, 36, 38, 45, 47, 49, 115, 120 samt 122

Sophia Magdalena

Hildebrand nr 223,2 (men i guld)

Karl XIII

Hildebrand nr 275,1 (men i guld)