Kända samlingar – Oldenburg, J.F.H. (1830-1896)

Kontorschefen Johan Frans Henrik Oldenburg, Lidköping, var en ivrig samlare och åstadkom med åren en enorm mynt- och medaljsamling. 1883 utkom han med en beskrivning över sin stora myntsamling, som då innehöll ca 3900 mynt. Han fortsatte dock ändå att komplettera samlingen i ytterligare ett tiotal år och när samlingen såldes på Bukowskis auktioner 111, 113, 115 och 119 åren 1897-1899 innehöll den ca 5400 objekt, numismatisk litteratur inräknad. Medaljsamlingen med över 2600 objekt såldes dock redan 1884 till Göteborgs Musei Myntkabinett. (En längre artikel om Oldenburg, skriven av J.O.Björk, finns att läsa i katalogen över Nils J.Lindbergs samling)

Nedan en liten förteckning över de viktigaste mynten i Oldenburgs samling. Det ska dock sägas att kastmynt och en del andra minnesmynt inte fanns medtagna i förteckningen 1883. Kanske räknade han inte in dessa i myntsamlingen?

Adolf Fredrik

Av dukaterna fanns 29 av 36 årtal och det är förmodligen fler än någon annan privatperson lyckats samla ihop. Han hade dukaterna 1755 och 1757, samt Ädelforsdukaterna 1755, 1757 och 1766som numera samtliga saknas i privat ägo. Av övriga valörer fanns i stort sett allt, bara något enstaka årtal eller variant som saknades.

Gustav III

Av dukattyp 1 fanns 18 av 22 årtal, endast 1773, 1780, 1785 och 1788 saknades. Av de Ädelforsdukater som finns tillgängliga i dag (7 årtal) saknades 1778, 1781 och 1784. Däremot fanns Ädelforsdukaten 1776 som numera (förmodligen) inte existerar i privat ägo.

För övriga valörer fanns alla årtal förutom 5-kopekerna 1764 och 1778.

Gustav IV Adolf

Samtliga årtal och valörer utom dukaten 1801.

Karl XIII

Samtliga valörer och årtal. Därutöver fanns ett säreget kopparmynt som Oldenburg antog var ett provmynt:

1 Skilling 1812 utan ordningstal (XIII) i monogrammet

Karl XIV Johan

Av guldmynten fanns alla årtal utom 4-dukaten 1841 och av riksdalrarna saknades “Troyska ass 1827 med 9 serafer” och Riksdalern 1843. Riksdalrarna 1837 och 1838 med G på halsen saknades men dessa varianter var nog inte upptäckta på Oldenburgs tid. Även den unika 1/2 Riksdaler Specie 1838 och randskyddsvarianterna av 1/8 Riksdaler Specie 1830 saknades. Däremot fanns nedanstående minnesvärda mynt representerade i samlingen.

2 dukater 1830     Till Burmester (1899), till Berghman (1906), till Svensson (1913)

1 Riksdaler 1820 med Karl XIII:s bild  Bukowskis auktion 119 (1899)

“Troyska ass” 1829

1 Riksdaler 1843 präglad i koppar

1/3 Riksdaler 1827 präglad i koppar

1/6 Riksdaler 1828 med räfflad rand

34 olika provmynt, de flesta oerhört sällsynta

Oscar I

1/2 RdSp 1852, 1/4 RdSp 1852, 1/16 RdSp 1849 och 1/32 RdSp 1851 var 4 rara mynt som saknades i samlingen men för övrigt fanns det mesta. Nedan en lista på de mest minnesvärda mynten:

2 dukater 1850

2 dukater 1852 (numera finns detta årtal inte i privat ägo)

1 dukat 1844

1 RdSp/4 RdRm 1855     Till C.W.Burmester 1899

1 RdSp/4 RdRm 1856 med 1855 års bild utan mm

30 olika provmynt

Karl XV

Dukaten 1867 med omvänt mm och dom båda carolinerna med stort öra saknades, men dessa varianter hade kanske inte upptäckts vid denna tid. De fyra svåra årtalsrariteterna 1862 fanns dock med.

2 Riksdaler Riksmynt 1862

1 Riksdaler Riksmynt 1862          Till Conrad Quensel 1899

25 Öre 1862                              Till Conrad Quensel 1899

10 Öre 1862                                    Till Conrad Quensel 1899