Kända samlingar – Nordqvist, Carl Johan 1828-1898

Om kommisarie Carl Johan Nordqvist finns inte mycket skrivet. Han ägde dock en imponerande myntsamling som när den såldes på Bukowski 125 (1899) omfattade 3779 svenska mynt samt 467 övriga numismatiska objekt. Nedan en påbörjad förteckning över alla guldmynt och övriga rariteter i hans samling.

Adolf Fredrik

1 Dukat     1751, 1753, 1760, 1763, 1767 och 1768

Ädelforsdukat     1763

1 Riksdaler     samtliga årtal

1/2 Riksdaler     samtliga årtal

1/4 Riksdaler     samtliga årtal

4 Mark     1755

2 Mark     1754

10 Öre     alla årtal utom 1761

Gustav III

1 Dukat     1771, 1773, 1774, 1776, 1777, 1782 och 1787

Ädelforsdukat     1771 och 1774

1/6 Riksdaler     1787

Gustav IV Adolf

1 Dukat     1793, 1798, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 och 1809

Ädelforsdukat     1796

Daladukat     1804

Karl XIII

1 Dukat     samtliga årtal

Ädelforsdukat     1810

1 Riksdaler     1814 med NORR

1/6 Riksdaler     1809 och 1815

Karl XIV Johan

4 Dukater     1837, 1839 och 1840

2 Dukater     1839 och 1843

1 Dukat     alla årtal utom 1819, 1826, 1832, 1836 och 1840

1 Riksdaler     1826, 1827 och 1829 med Troyska ass, samt 1837 med G på halsen

1/8 Riksdaler     1830, 1836 och 1837

Oscar I

4 Dukater     1846 och 1850

2 Dukater     1850 och 1857

1 Dukat     samtliga årtal

Karl XV

1 Dukat     samtliga årtal

1 Carolin     samtliga årtal

2 Riksdaler     1862

1 Riksdaler     1862

25 Öre     1862

10 Öre     1862