Kända samlingar – Nordin, Per-Otto (1912-2007)

Per-Otto Nordin var den mellersta av tre söner till Alfred Nordin från Härnösand som 1907 grundade A.H.Nordin, ett företag med säte i Paris som importerade trävaror och cellulosa från Sverige. Fadern var mån om att sönerna skulle få en internationell utbildning och alla tre gick i både fransk och svensk skola. Efter faderns död 1955 delades företaget i tre delar och Per-Otto drev sin del vidare långt in på 1970-talet. Per-Otto Nordin var bosatt i Paris i hela sitt liv.

Nordin samlade främst Sveriges och svenska besittningarnas mynt i guld och riksdalervalörer. Hans största förvärv var när han 1962 köpte T.J.Clarkes stora samling, som innehöll många svenska dyrgripar som exempelvis två portugalöser och en krongyllen. Nordin började redan på 1970-talet portionera ut delar av samlingen på Ahlströms auktioner, men den stora avslutande auktionen hamnade i Basel, på MuM 80 (Münzen und Medaillen). 

Adolf Fredrik

Dukat 1753                    Ahlström 35 (1987) –> Hagander (2011)

Dukat 1754 Östra Silverberget   MuM 80 (1994)

Ädelforsdukat 1756     Ahlström 33 (1986) –> Schmitz (1990) –> Hagander (2011)

Ädelforsdukat 1763     MuM 80 (1994)

Dukat 1768                MuM 80 (1994)

Dukat 1771                Ahlström 24 (1981)

Gustav III

Ädelforsdukat 1771

Dukat 1776                 MuM 80 (1994)

Ädelforsdukat 1778     MuM 80 (1994)

Ädelforsdukat 1781          MuM 80 (1994) –> Hagander

Dukat 1782/79            MuM 80 (1994)

Dukat 1791

Gustav IV Adolf

Dukat 1793          MuM 80 (1994) –> Algård

Ädelforsdukat 1796     MuM 80 (1994)

Dukat 1798                 MuM 80 (1994) –> Algård

Dukat 1799                 MuM 80 (1994)

Ädelforsdukat 1801     MuM 80 (1994)              

Karl XIII

Dukat 1815                 MuM 80 (1994)

Karl XIV Johan

4 Dukater 1837     ingick i T.J.Clarkes samling

4 Dukater 1838              MuM 80 (1994)

2 Dukater 1836              MuM 80 (1994)

1 Dukat 1825                 Mum 80 (1994)

1 Dukat 1835 med 1830 års bild     MuM 80 (1994) –> Hagander

1 Riksdaler 1829 med “Troyska ass”     MuM 80 (1994)

Oscar I

4 Dukater 1846              MuM 80 (1994)