Kända samlingar – Nordgren, Jöran (1677-1744)

I Ahlströms katalog 26 kan man läsa följande:

“Den berömde prästmannen och historikern Jöran Nordgren föddes och avled i Stockholm. Han fick tillfälle att studera , blev fil.mag. i Uppsala 1703 samt prästvigd. Som predikant vid artilleriet följde han sedan den svenska armén under Karl XII i Polen och Ryssland. När han 1709 tillfångatogs vid Poltava var han sedan ett par år hovpredikant och förste predikant hos livdrabanterna. I Moskva ledde han de svenska fångarnas konsistorium. Efter utväxlingen kom han 1715 åter till Sverige och gynnades ånyo av kungen som kallade honom till Stralsund som biktfader. Två år senare blev han kyrkoherde i Klara församling i Stockholm.

Det mest kända av Nordgrens arbeten är hans “Konung Karl XII:tes historia”, för vars författande han var tjänstledig  sedan 1731. Det utkom i 2 band 1740. Trots sin torra stil har verket ännu värde genom att Nordgren utnyttjat försvunnet källmaterial och sin egen fältdagbok.”

På Ahlströms auktion såldes två mynt ur Nordgrens samling: Riksdaler 1654 och Riksdaler 1713. En förteckning över Nordgrens samling finns i privat ägo.