Kända samlingar – Nilsson, Nils (1843-1924)

Byggmästaren Nils Nilsson började samla mynt och medaljer i slutet av 1800-talet och vid tiden för sin död 1924 var samlingen förmodligen den främsta, näst efter Svensson. Den såldes på Holmbergs 134 (1925) och innehöll då ca 2500 svenska och 200 utländska mynt, 170 medaljer och 100 sedlar. Det kan dock inte ha varit hela hans samling som såldes vid detta tillfälle eftersom en del kända rariteter som man vet fanns i hans ägo saknades. Nedan en förteckning över hans guldmynt och övriga rariteter. 

Adolf Fredrik

Dukat 1753, 1758, 1760, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 och 1771

Daladukat 1751

1/2 Dukat     båda årtalen

1/4 Dukat     båda årtalen

1 Riksdaler     samtliga årtal utom 1761

1/2 Riksdaler     samtliga årtal

1/4 Riksdaler     samtliga årtal utom 1760 och 1765

4 Mark        samtliga årtal    

2 Mark     båda årtalen

10 Öre SM     samtliga årtal

Gustav III

Dukat 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1786, 1787, 1789, 1791 och 1792

Ädelforsdukat 1771

1/6 Riksdaler 1787

Gustav IV Adolf

Dukat 1793, 1795, 1796, 1799, 1800, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 och 1809

Daladukat 1804

Karl XIII

Dukat 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 och 1817

Daladukat 1810

1/6 Riksdaler     samtliga årtal

Karl XIV Johan

4 Dukater 1837, 1838, 1839 och 1840

2 Dukater 1836, 1837, 1838, 1839, 1842 och 1843

1 Dukat 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 och 1843

1 Riksdaler     alla åtal utom 1843, däribland 1819 med OL, 1827 och 1829 med Troyska ass samt båda typerna 1842

1/6 Riksdaler 1828

1/8 Riksdaler 1830

Bancoriksdaler, 1/3 Bancoriksdaler och 1/6 Bancoriksdaler 1829

Oscar I

4 Dukater 1846 och 1850

2 Dukater 1850 och 1857

Dukat  samtliga sm-nummer

Karl XV

Dukat samtliga årtal

Carolin samtliga årtal

2 Riksdaler Riksmynt 1862

1 Riksdaler Riksmynt 1862

10 Öre 1862