Kända samlingar – Ljunggren, Sven Alrik (1861-1910)

Fil. Dr. Sven Alrik Ljunggren ägde en mycket fin samling guldmynt från Sverige och dess besittningar. När den såldes på Holmbergs auktion 86 (nov 1910) innehöll den 307 objekt. Nedan listas samtliga! Varianter och variationer av samma årtal är dock inte särredovisade.

Sigismund

10 Dukater  1612 (2 ex)

5 Dukater  1622

Karl IX

16 Mark  1607

6 Mark  1609

Gustav II Adolf

16 Mark  “Z4” (1624)

10 Mark klipping  1616 och 1626  (1616 finns ej i SM-boken)

Augsburg, 2 Dukater  1632

Augsburg, 1 Dukat  1632 (3 ex), 1633 och 1634 (3 ex)

Erfurt, 1 Dukat  1634 (29 ex)

Nürnberg, 1 Dukat  1632 (8 ex)

Osnabrück, 1 Dukat  1632, 1633 och 1634

Stettin, 1 Dukat 1632

Würzburg, 1 Dukat  1631 och 1632 (2 ex)

Christina

Riga, 2 Dukater  1646 (4 ex)

Riga, 1 Dukat  1645 (13 ex), 1647 och 1648 (5 ex)

Reval, 1 Dukat  1650 (2 ex)

Pommern, 1 Dukat  1641 och 1642 (2 ex)

Stralsund, 1 Dukat  1638 och 1641

Mainz, 1 Dukat  utan år (1635)

Karl X Gustav

Riga, 5 Dukater  “1645” skall egentligen vara 1654

Pommern, 2 Dukater  1658

Karl XI

Dukat  1668, 1669, 1676, 1677, 1679 (2 ex), 1683 (2 ex), 1685, 1695 samt ett ex utan år

Gripenhjelmdukat  1695

1/4 Dukat  1692

Reval, 2 Dukater  1670

Riga, 2 Dukater  1667

Riga, 1 Dukat  1664 och 1673

Pommern, 2 Dukater  1697

Stralsund, 1 Dukat  1662 och 1677

Karl XII

2 Dukat  1704

Dukat  1699, 1701, 1704, 1708, 1709, 1710 (2 ex), 1711, 1713, 1714 (2 ex), 1715, 1717 och 1718

Paykulldukat  1706

1/2 Dukat  1701

1/4 Dukat  1700

Riga, Dukat  1707

Stettin, 2 Dukater  1706

Stralsund, Dukat  1715, 1718 samt ett ex utan år (konungens död)

Ulrika Eleonora

2 Dukat  1719

Dukat  1719 och 1720

Fredrik

Dukat  1720, 1721, 1727, 1735, 1740, 1743, 1744 (2 ex), 1745 (6 ex), 1746 (2 ex), 1747 och 1749

Dukat av ostindiskt guld  1738, 1748 och 1750

Ädelforsdukat  1745 (2 ex)

1/2 Dukat  1735 och 1738

1/2 Dukat med 1-öres stampar  1735

1/2 Dukat (Ädelfors)  1746 och 1747

1/4 Dukat  1730, 1733 och 1740

Wismar, Dukat  1743

Hessen, Dukat  1737 (3 ex) och 1746

Hessen, 1/2 Dukat  1731 och 1748

Hessen, 1/4 Dukat präglad med 4-Hellerstamp  1742

Hessen, 1/4 Dukat  1750

Adolf Fredrik

Dukat 1752, 1753 (2 ex), 1757, 1758 (2 ex), 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 (2 ex) och 1771

Ädelforsdukat 1756

Ädelforsdukat 1763          Till Otto Smith (1910)

1/2 Dukat 1754 och 1755

1/4 Dukat 1754 och 1755

Pommern, 5 Thaler  1759 (2 ex)

Gustav III

Dukat 1773, 1775, 1776 (2 ex), 1777 (2 ex), 1778, 1779, 1781 på 71, 1782 på 71, 1783 (2 ex), 1787, 1789 och 1790

Ädelforsdukat 1771

Gustav IV Adolf

Dukat 1793, 1794, 1796, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807 (2 ex) och 1808 (2 ex)

Ädelforsdukat 1796

Ädelforsdukat 1801          Till Otto Smith (1910)

Daladukat 1804

Carl XIII

Dukat 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 och 1817

Daladukat 1810

Carl XIV Johan

4 Dukater  1837 och 1839

2 Dukater  1836, 1837, 1839 och 1843

Dukat 1818, 1820, 1821, 1822, 1825 (2 ex), 1826 (2 ex), 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1835, 1837, 1838, 1839, 1841, 1842 och 1843

Oscar I

4 Dukater  1846 och 1850

2 Dukater  1857

Dukat  1846 (2 ex), 1847 (2 ex), 1848 (2 ex),1849, 1850, 1851, 1852 (2ex), 1853 (2 ex), 1854, 1855, 1857, 1858 (2 ex) och 1859

Karl XV

Dukat  1860, 1861, 1862 (2 ex), 1863 (2 ex), 1865 (2 ex), 1866, 1867 (2 ex) och 1868

Carolin  1868, 1869 (2 ex), 1871 och 1872

Oscar II

Guldbröllopet 1907 präglad i guld

Fredrik II av Danmark

5 Dukater  1659  präglad med anledning av stormningen av