Kända samlingar – Ljunggren, C.J.

Hovauditören C. J. Ljunggrens efterlämnade myntsamling såldes på auktion år 1925 genom T. G. Appelgrens försorg. Samlingen hade åstadkommits i huvudsak under åren kring sekelskiftet, enligt Appelgren de svenska myntsamlarnas ”gyllene tid”.